Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
PRIEMYSELNÁ VÝROBA
Výroba potravín
Výroba nápojov
Výroba tabakových výrobkov
Výroba textilu
Výroba odevov
Výroba kože a kožených výrobkov
Výroba dreva a výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Výroba papiera a papierových výrobkov
Tlač a reprodukcia záznamových médií
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Výroba nábytku
Iná výroba
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov

PRIEMYSELNÁ VÝROBA

Počet firiem: 1022
Zobrazujem: 0 - 20
Pridať firmu
IČOFirma
36053350: A.R.F., spol. s r.o.
33921938: Adam Szczepaniak
35313927: Adrián Gajdoš - Rol-Plast
43811515: Adriana Skalošová
37200232: Alena Baranová - CORY
43828086: Alena Mucová
43724451: Alena Syčová
44077254: Alena Tóthová - ALATEX
37636634: Alexander Gombaszögi
41615913: Alžbeta Senčeková - ELIZABETH
43313418: Andrea Liptáková
41615026: Andrea Turňová
40722589: Andrej Čarnogurský
40486460: Anna Daxnerová - TEAM
41271530: Anna Gordanová
40485447: Anna Krešáková - K&K KAMIX
35312718: Anna Krešáková - Kamix
43273599: Anna Michalisková
40486010: Anna Nepšinská - JAS KRAJČÍRSTVO
41617525: Anna Rejdovianová