Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
PRIEMYSELNÁ VÝROBA
Výroba potravín
Výroba nápojov
Výroba tabakových výrobkov
Výroba textilu
Výroba odevov
Výroba kože a kožených výrobkov
Výroba dreva a výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Výroba papiera a papierových výrobkov
Tlač a reprodukcia záznamových médií
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Výroba nábytku
Iná výroba
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov

PRIEMYSELNÁ VÝROBA

Počet firiem: 1022
Zobrazujem: 40 - 60
Pridať firmu
IČOFirma
41861850: Branislav Ujčík - BOLÉRO
43920888: BRESATECH s.r.o.
36057789: Brezno industry, s.r.o.
43520952: Bronislav Kováčik
36050741: BUČKO, s.r.o.
44778759: CELMUR s.r.o.
36009113: ČKKJ KOV-PLAST, s.r.o.
44397267: CLOVER, s.r.o.
31585817: CRANE, spol. s r.o.
43798144: Cyril Ďurica
43238416: Cyril Gandžala
41273273: Cyril Horniak
41617592: Cyril Kuňák
43241093: Cyril Mešťan
30223881: D T G - DREVO, spol. s r.o.
44819501: Dalibor Brhlík
31628311: DAMI TRADE, spol. s r.o.
37201271: Dana Nižníková - TRENDS
40485722: Daniel Bitala
41901169: Daniel Hlásnik