Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
PRIEMYSELNÁ VÝROBA
Výroba potravín
Výroba nápojov
Výroba tabakových výrobkov
Výroba textilu
Výroba odevov
Výroba kože a kožených výrobkov
Výroba dreva a výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Výroba papiera a papierových výrobkov
Tlač a reprodukcia záznamových médií
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Výroba nábytku
Iná výroba
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov

PRIEMYSELNÁ VÝROBA

Počet firiem: 1022
Zobrazujem: 60 - 80
Pridať firmu
IČOFirma
35310961: Daniel Jurina
22624368: Daniel Struhár - HUGART
35312602: Daniela Ďurčenková - Strojekon - služby
41953207: Darina Janková, PERON
44739907: Darina Nemkyová
36057312: DEMO, s.r.o.
44834497: Denis Cina
35312386: Denisa Pauliaková - ALKLIM
31705545: DILTA, a.s.
43645755: Drahomíra Ološtiaková
43140971: Drahoslava Mlyneková
36642096: Družstvo NOVOLESY Šumiac
36050890: DSC Mostáreň, a.s.
40488241: Dušan Bahleda
43259731: Dušan Bošeľa
37632388: Dušan Čejtey
33921881: Dušan Greguš
44353367: Dušan Kálovec - SEZAT
32224338: Dušan Kvačkaj
44571241: Dušan Lihan